คำไวพจน์ ลูกชาย

คำไวพจน์ ลูกชาย คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ลูกชาย ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกลูกชายได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า ลูกชาย มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ลูกชาย คืออะไร?

ลูกชาย = บุตร / ปรัตยา / โอรส / ตนุช / กูน / เอารส

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ลูกชาย

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. กูน หมายถึง น. ลูก. (ข.).

  2. เอารส หมายถึง [-รด] น. ลูกของตนเอง. (แผลงมาจาก โอรส). (ส.).

  3. โอรส หมายถึง [-รด] น. ลูกชาย (ใช้แก่เจ้านาย). (ป. โอรส ว่า ผู้เกิดแต่อก).

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ ลูกชาย คืออะไร?, คำในภาษาไทย บุตร กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ทหาร ผู้ชาย ลม ลิง ลูกหญิง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ลูกชาย"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"