คำไวพจน์ ราชสีห์

คำไวพจน์ ราชสีห์ คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ราชสีห์ ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกราชสีห์ได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า ราชสีห์ มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ราชสีห์ คืออะไร?

ราชสีห์ = นฤเคนทร์ / ไกรสีห์ / ไกรสร / สีหราช / สีห์

ราชสีห์ อ่านว่า?

ราชสีห์ อ่านว่า /ราด-ชะ-สี/

ราชสีห์ หมายถึง?

ราชสีห์ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. น. พญาสิงโต, สิงหราช หรือ สีหราช ก็เรียก; สัตว์ในนิยาย ถือว่ามีความดุร้ายและมีกําลังมาก, สิงห์ ก็เรียก. (ป. ราช + สีห; ส. ราช + สึห).

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ราชสีห์

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. สีหราช หมายถึง น. พญาราชสีห์, สิงหราช ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ ราชสีห์ คืออะไร?, คำในภาษาไทย นฤเคนทร์ กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

รัก รักษา รางวัล ร่างกาย ร้องไห้ ร้อยกรอง สิงโต

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ราชสีห์"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"