คำไวพจน์ รัก

คำไวพจน์ รัก คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า รัก ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกรักได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า รัก มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ รัก คืออะไร?

รัก = ชอบ / หลงใหล / รักใคร่ / วิมลัก / ปฏิพัทธ์ / พิสมัย / ชื่นชอบ / นิยม / โปรดปราน / ชอบใจ / ปลื้ม / เปรม / อานิก / อานก / พึงพอใจ / ชอบพอ / ฮัก

รัก หมายถึง?

รัก ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

 1. ก. มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย เช่น พ่อแม่รักลูก รักชาติ รักชื่อเสียง, มีใจผูกพันด้วยความเสน่หา, มีใจผูกพันฉันชู้สาว, เช่น ชายรักหญิง, ชอบ เช่น รักสนุก รักสงบ.

 2. น. (๑) ชื่อไม้พุ่มชนิด Calotropis gigantea (L.) Aiton f. ในวงศ์ Asclepiadaceae ดอกใช้ร้อยกรอง มี ๒ พันธุ์ คือ พันธุ์ดอกลา และ พันธุ์ดอกซ้อน ยางเป็นพิษ. (เทียบ ส. อรฺก; ป. อกฺก). (๒) ชื่อไม้ต้นชนิด Gluta usitata (Wallich) Ding Hou ในวงศ์ Anacardiaceae ยางเป็นพิษ ใช้ลงพื้นหรือทาสิ่งต่าง ๆ เรียกว่า นํ้ารัก. (เทียบ ส. ลากฺษ).

คำที่มีความหมายคล้ายกับ รัก

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. ชอบ หมายถึง ก. พอใจ เช่น ชอบอ่านหนังสือ ชอบเที่ยว; ถูกต้อง เช่น คิดชอบ ชอบแล้ว; เหมาะ เช่น ชอบด้วยกาลเทศะ; ถูกใจ, ถูกกัน, เช่น เขาชอบกันมาก, บางทีใช้หมายความไปในเชิงว่ารักใคร่ ก็มี เช่น หนุ่มสาวชอบกัน; มีสิทธิ์ เช่น ชอบที่จะทําได้.

 2. ชอบพอ หมายถึง ก. รักใคร่กัน, ถูกอัธยาศัยกัน.

 3. ชอบใจ หมายถึง ก. ถูกใจ, ยินดี, พอใจ.

 4. นิยม หมายถึง (แบบ) น. การกําหนด. (ป., ส.). ก. ชมชอบ, ยอมรับนับถือ, ชื่นชมยินดี, ถ้าใช้ประกอบท้ายคําสมาสบางคํามีความหมายว่า ลัทธิ เช่น ชาตินิยม สังคมนิยม.

 5. ปฏิพัทธ์ หมายถึง ก. เนื่องกัน, ผูกพัน, รักใคร่. (ป. ปฏิพทฺธ; ส. ปฺรติพทฺธ).

 6. ปลื้ม หมายถึง [ปฺลื้ม] ก. เบิกบานยินดีมาก.

 7. พิสมัย หมายถึง [พิดสะไหฺม] น. ความรัก, ความปลื้มใจ, ความชื่นชม. ก. รักใคร่หลงใหล เช่น ฉันไม่เห็นจะพิสมัยเธอเลย. ว. ควรชม. (ส. วิสฺมย; ป. วิมฺหย ว่า ความแปลกใจ).

 8. พึงพอใจ หมายถึง ว. รัก, ชอบใจ.

 9. รักใคร่ หมายถึง ก. รัก เช่น พี่น้องคู่นี้รักใคร่กันดี.

 10. วิมลัก หมายถึง [วิมะ-] (โบ) ว. รักยิ่ง.

 11. หลงใหล หมายถึง ก. คลั่งไคล้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น หลงใหลนักร้อง; เลอะเลือน, มีสติเฟือน, เช่น คนแก่มักหลงใหล กินแล้วก็ว่าไม่ได้กิน.

 12. ฮัก หมายถึง (ถิ่น-อีสาน, พายัพ) ก. รัก.

 13. เปรม หมายถึง [เปฺรม] ก. สบาย, รื่นเริง, อิ่มใจ. น. ความรัก, ความชอบใจ. (ส.).

 14. โปรดปราน หมายถึง ก. เอ็นดู, รักใคร่.

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ รัก คืออะไร?, คำในภาษาไทย ชอบ กลุ่มคำไวพจน์ อารมณ์/ความรู้สึก

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ครุฑ งาม รักษา รางวัล ราชสีห์ ร่างกาย ร้องไห้ ร้อยกรอง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "รัก"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"