คำไวพจน์ ยักษ์

คำไวพจน์ ยักษ์ คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ยักษ์ ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกยักษ์ได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า ยักษ์ มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ยักษ์ คืออะไร?

ยักษ์ = อสูร / อสุรา / ยักษี / กุมภัณฑ์ / ยักษา / ราพณ์ / รากษส / รามสูร / ราพณาสูร / แทตย์ / ยักษิณี

ยักษ์ หมายถึง?

ยักษ์ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

 1. น. อมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขี้ยวงอก ใจดําอํามหิต ชอบกินมนุษย์ กินสัตว์ โดยมากมีฤทธิ์เหาะได้จําแลงตัวได้, บางทีใช้ปะปนกับคําว่า อสูร รากษส และมาร ก็มี; เทวดาพวกหนึ่งในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกและชั้นปรนิมมิตวสวัตดี; ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์ศตภิษัช มี ๔ ดวง, ดาวพิมพ์ทอง หรือ ดาวสตะภิสชะ ก็เรียก. ว. โดยปริยายหมายความว่า มีลักษณะหรืออาการอย่างยักษ์ เช่น ใจยักษ์ หน้ายักษ์, มีลักษณะใหญ่เป็นพิเศษในพวก เช่น ปลาหมึกยักษ์. (ส. ยกฺษ ว่า อมนุษย์พวกหนึ่ง บริวารท้าวเวสวัณ; ป. ยกฺข).

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ยักษ์

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. ยักษา หมายถึง (กลอน) น. ยักษ์. (ส.).

 2. ยักษิณี หมายถึง น. นางยักษ์. (ส.; ป. ยกฺขินี).

 3. ยักษี หมายถึง (กลอน) น. ยักษ์. (ส.).

 4. รากษส หมายถึง [รากสด] น. ยักษ์ร้าย, ผีเสื้อนํ้า, ชื่อพวกอสูรชั้นต่ำ มีนิสัยดุร้าย ในคัมภีร์โลกทีปกสารว่า เป็นบริวารของพญายม, ในคัมภีร์โลกบัญญัติว่า เป็นบริวารของพระวรุณ, ใช้ รากโษส ก็มี. (ส.; ป. รกฺขส).

 5. ราพณาสูร หมายถึง [ราบพะนาสูน] (กลอน) น. ยักษ์. (ส. ราวณ + อสุร).

 6. ราพณ์ หมายถึง [ราบ] น. ชื่อเรียกทศกัณฐ์; ยักษ์. (ส. ราวณ).

 7. รามสูร หมายถึง [รามมะสูน] น. ชื่อยักษ์ตนหนึ่งตามเทพนิยายของอินเดีย เชื่อกันว่าเสียงฟ้าร้องเป็นเสียงรามสูรขว้างขวาน.

 8. อสุรา หมายถึง (กลอน) น. อสูร, ยักษ์. (ป.).

 9. อสูร หมายถึง [อะสูน] น. ยักษ์, ในบทกลอนใช้ว่า อสุรา อสุรี หรือ อสุเรศ ก็มี. (ป. อสุร).

 10. แทตย์ หมายถึง น. ยักษ์, อสูร. (ส. ไทตฺย).

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ ยักษ์ คืออะไร?, คำในภาษาไทย อสูร กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม วรรณคดี/เทพนิยาย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ยักษ์"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"