คำไวพจน์ พิษ

คำไวพจน์ พิษ คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า พิษ ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกพิษได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า พิษ มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ พิษ คืออะไร?

พิษ = ยาพิษ / พิษสง / โฆรวิส / ยาตาย / ยาสั่ง

พิษ อ่านว่า?

พิษ อ่านว่า /พิด/ /พิด-สะ/

คำที่มีความหมายคล้ายกับ พิษ

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. พิษสง หมายถึง (ปาก) น. พิษ, พยศ.

  2. ยาพิษ หมายถึง น. สิ่งที่มีพิษมาก กินหรือฉีดเข้าร่างกายเป็นต้นแล้วอาจทำให้ถึงตายได้.

  3. ยาสั่ง หมายถึง น. ยาพิษจําพวกหนึ่งที่เชื่อกันว่า ถ้าผู้ใดกินเข้าไปแล้วจะต้องตาย เมื่อไปกินอาหารที่กําหนดหรือตามเวลาที่กําหนดไว้.

  4. โฆรวิส หมายถึง [โคระวิด] น. งูพิษ. ว. มีพิษร้าย. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ พิษ คืออะไร?, คำในภาษาไทย ยาพิษ

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

พญานาค พระจันทร์ พระพรหม พระพุทธเจ้า พระราม พระวิษณุ พระอาทิตย์ พระอินทร์ พระอิศวร พระเจ้าแผ่นดิน พัฒนา


 แท็ก มีพิษ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พิษ"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"