คำไวพจน์ พระอาทิตย์

คำไวพจน์ พระอาทิตย์ คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า พระอาทิตย์ ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกพระอาทิตย์ได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า พระอาทิตย์ มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ พระอาทิตย์ คืออะไร?

พระอาทิตย์ = ตะวัน / ทินกร / สุริยะ / ทิพากร / ทิวากร / พรมัน / ทยุมณี / อุษณรศมัย / สุริยา / อหัสกร / ระพี / ไถง / ภาณุมาศ / ประภากร / ภาสกร / อังศุมาลี / ภาณุ / อาคิรา / รวี / สุริยัน / สุริยง / อาภากร / รวิ / สุริยน / รพิ

คำไวพจน์ พระอาทิตย์ คือ พระอาทิตย์ = ตะวัน / ทินกร / สุริยะ / ทิพากร / ทิวากร / พรมัน / ทยุมณี / อุษณรศมัย / สุริยา / อหัสกร / ระพี / ไถง / ภาณุมาศ / ประภากร / ภาสกร / อังศุมาลี / ภาณุ / อาคิรา / รวี / สุริยัน / สุริยง / อาภากร / รวิ / สุริยน / รพิ

คำที่มีความหมายคล้ายกับ พระอาทิตย์

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. ตะวัน หมายถึง น. ดวงอาทิตย์.

 2. ทินกร หมายถึง [ทินนะกอน] น. พระอาทิตย์. (ป., ส.).

 3. ทิพากร หมายถึง น. พระอาทิตย์.

 4. ทิวากร หมายถึง น. พระอาทิตย์; (กลอน) กลางวัน เช่น ราตรีปักษีเข้าแนบนอน ทิวากรเราแนบประจํานาง. (กากี). (ป.).

 5. ประภากร หมายถึง น. ผู้ทําแสงสว่าง คือพระอาทิตย์. (ส.).

 6. ภาณุ หมายถึง น. แสงสว่าง; พระอาทิตย์. (ป.; ส. ภานุ).

 7. ภาณุมาศ หมายถึง น. พระอาทิตย์. (ป. ภาณุมา; ส. ภานุมนฺตฺ).

 8. ภาสกร หมายถึง [พาดสะกอน, พาสะกอน] น. พระอาทิตย์.

 9. รวิ หมายถึง น. พระอาทิตย์, ใช้แผลงว่า รพิ รพี หรือ รําไพ ก็ได้. (ป., ส.).

 10. รวี หมายถึง น. พระอาทิตย์, ใช้แผลงว่า รพิ รพี หรือ รําไพ ก็ได้. (ป., ส.).

 11. อาภากร หมายถึง น. พระอาทิตย์. (ป., ส.).

 12. ไถง หมายถึง [ถะไหฺง] น. ตะวัน; วัน. (ข. ไถฺง).

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ พระอาทิตย์ คืออะไร?, คำในภาษาไทย ตะวัน กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

กระจก กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง พระจันทร์ พระพรหม พระพุทธเจ้า พระราม พระวิษณุ พระอินทร์ พระอิศวร พัฒนา ลม เทวดา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พระอาทิตย์"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"