คำไวพจน์ พระราม

คำไวพจน์ พระราม คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า พระราม ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกพระรามได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า พระราม มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ พระราม คืออะไร?

พระราม = ชมพูพาน / หนุมาน / พระลักษมณ์ / พระมงกุฎ / นางสีดา / มัจฉานุ / นิลนนท์ / สุครีพ / ชามพูวราช / พาลี / นิลพัท / พระพรต / องคต / พิเภก / พระสัตรุด / พระลบ

คำที่มีความหมายคล้ายกับ พระราม

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. พระลบ หมายถึง (กลอน) น. พลบ.

  2. พาลี หมายถึง น. เรียกรอยเป็นชั้น ๆ ที่โคนเขาวัวและควาย.

  3. พิเภก หมายถึง น. ชื่อสมอชนิดหนึ่ง. (ดู สมอ ๒). (ป. วิภีตก).

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ พระราม คืออะไร?, คำในภาษาไทย ชมพูพาน กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

พญานาค พระจันทร์ พระพรหม พระพุทธเจ้า พระวิษณุ พระอาทิตย์ พระอินทร์ พระอิศวร พระเจ้าแผ่นดิน พัฒนา พิษ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พระราม"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"