คำไวพจน์ ฝน

คำไวพจน์ ฝน คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ฝน ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกฝนได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า ฝน มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ฝน คืออะไร?

ฝน = พิรุณ / พายุ / พลาหก / พรรษ / มรสุม / วรุณ / พรรษา / วัสสะ / หยาด / วรรษา / วัสสานะ / พรำ / วัสนะ / วุฐิ / วัสสาน / วัส / เผลียง / จั้ก ๆ / วรรษ / ปรอย ๆ / พรำ ๆ / หยิม ๆ

ฝน หมายถึง?

ฝน ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

 1. น. นํ้าที่ตกลงมาจากเมฆเป็นเม็ด ๆ; ลักษณนามใช้นับอายุ หมายความว่า รอบปี, ขวบปี, เช่น ควาย ๓ ฝน คือ ควายที่มีอายุ ๓ ปี เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมา ๑๘ ฝน.

 2. ก. ถู เช่น ฝนยา; ลับ เช่น ฝนมีด.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ฝน

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. พรรษา หมายถึง [พันสา] น. ช่วงระยะเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน เช่น เข้าพรรษา จําพรรษา; ปี เช่น บวช ๓ พรรษา, (ราชา) มีพระชนมายุ ๒๕ พรรษา. (ส. วรฺษ; ป. วสฺส, วสฺสาน).

 2. พลาหก หมายถึง [พะลา-] น. เมฆ, ฝน. (ป., ส. วลาหก).

 3. พายุ หมายถึง น. ลมแรง. (ป., ส. วายุ ว่า ลม).

 4. พิรุณ หมายถึง น. ฝน; ชื่อเทวดาแห่งนํ้า เทวดาแห่งฝน เรียกว่า พระพิรุณ. (ป., ส. วรุณ).

 5. มรสุม หมายถึง [มอระสุม] น. คราว; คราวลม, คราวพายุ; ลมฝน; ชื่อพายุใหญ่ที่มีลมแรงและมีฝนตกหนัก, โดยปริยายหมายถึงความยุ่งยากเดือดร้อนที่เกิดในบางช่วงชีวิต เช่น มรสุมชีวิต. (เทียบอาหรับ mausim).

 6. วรรษ หมายถึง [วัด] น. พรรษ, ฝน; ปี. (ส. วรฺษ; ป. วสฺส).

 7. วรรษา หมายถึง [วัดสา] น. พรรษา, ฤดูฝน; ปี. (ส.).

 8. วรุณ หมายถึง น. พระพิรุณ, เทวดาแห่งนํ้า, เทวดาแห่งฝน. (ส.).

 9. วัสนะ หมายถึง [วัดสะนะ] (แบบ) น. ฝนตก. (ป. วสฺสน; ส. วรฺษณ).

 10. วุฐิ หมายถึง [วุดถิ] น. ฝน. (ป. วุฏฺิ; ส. วฺฤษฺฏิ).

 11. หยาด หมายถึง ก. หยดลง. น. เม็ดฝนหรือนํ้าค้างเป็นต้นที่ไหลยืดหยดลง เช่น หยาดฝน หยาดน้ำค้าง หยาดเหงื่อ.

 12. เผลียง หมายถึง [เผฺลียง] น. ฝน. (ข. เภฺลียง).

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ ฝน คืออะไร?, คำในภาษาไทย พิรุณ กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ฝน"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"