คำไวพจน์ ผู้หญิง

คำไวพจน์ ผู้หญิง คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ผู้หญิง ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกผู้หญิงได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า ผู้หญิง มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ผู้หญิง คืออะไร?

ผู้หญิง = ยุพิน / นารี / บังอร / สมร / กัญญา / ดรุณี / กันยา / นงคราญ / อรไท / นงเยาว์ / กัลยาณี / สตรี / กานดา / อนงค์ / วนิดา / นงลักษณ์ / มารศรี / ดวงสมร / สุดา / นงพะงา / ยุพดี / เยาวเรศ / ยุวดี / อิสตรี / เยาวลักษณ์ / พธู / อิตถี / พนิดา / ยุพา / นุช / กัลยา / อรทัย / จอมขวัญ / โฉมตรู / ยุพเรศ / อีตถี / วรางคณา / เกศินี / เยาวรักษณ์

คำไวพจน์ ผู้หญิง คือ ผู้หญิง =สตรี /อิตถี/ นารี/ กามินี/ พธู

ผู้หญิง หมายถึง?

ผู้หญิง ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

 1. น. หญิง.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ผู้หญิง

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. กัญญา หมายถึง [กันยา] น. สาวรุ่น, สาวน้อย. (ป.; ส. กนฺยา).

 2. กันยา หมายถึง น. สาวรุ่น, สาวน้อย. (ส.; ป. กญฺา).

 3. กัลยา หมายถึง [กันละยา] น. นางงาม.

 4. กัลยาณี หมายถึง [กันละยานี] น. นางงาม, หญิงงาม. (ป., ส.).

 5. กานดา หมายถึง น. หญิงที่รัก. (ส. กานฺตา; ป. กนฺตา).

 6. จอมขวัญ หมายถึง น. ผู้ที่เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม หมายถึง หญิงที่รัก.

 7. ดรุณี หมายถึง น. เด็กหญิงรุ่น. ว. สาว, อ่อน, รุ่น. (ป., ส. ตรุณี).

 8. ดวงสมร หมายถึง น. หญิงที่รัก.

 9. นงคราญ หมายถึง น. นางงาม, นางสาว.

 10. นงพะงา หมายถึง น. นางงาม.

 11. นงลักษณ์ หมายถึง น. นางผู้มีลักษณะดี, นางผู้มีขวัญดี.

 12. นงเยาว์ หมายถึง น. นางสาว.

 13. นารี หมายถึง (แบบ) น. ผู้หญิง, นาง. (ป., ส.).

 14. นุช หมายถึง (กลอน; ตัดมาจาก อนุช) น. น้อง (โดยมากใช้แก่ผู้หญิง).

 15. บังอร หมายถึง น. นาง; เด็ก ๆ ที่กําลังน่ารัก เช่น เมื่อทอดพระเนตรเห็นสองบังอรอรรคปิโยรส.

 16. พธู หมายถึง [พะ-] น. เจ้าสาว; เมีย; ผู้หญิง. (ส., ป. วธู).

 17. มารศรี หมายถึง [มาระสี] (แบบ) น. นาง, นางงาม.

 18. ยุพดี หมายถึง [ยุบพะดี] น. หญิงรุ่น, หญิงสาว. (ป., ส. ยุวตี).

 19. ยุพเรศ หมายถึง (กลอน) น. นางกษัตริย์, หญิงสาวสวย.

 20. ยุวดี หมายถึง น. หญิงรุ่น, หญิงสาว. (ป., ส. ยุวตี).

 21. วนิดา หมายถึง น. หญิง, หญิงสาว. (ป.; ส. วินิตา).

 22. วรางคณา หมายถึง น. หญิงผู้ประเสริฐ. (ส.).

 23. สตรี หมายถึง [สัดตฺรี] น. ผู้หญิง, เพศหญิง, คู่กับ บุรุษ, (ใช้ในลักษณะที่สุภาพ). (ส.; ป. อิตฺถี, ถี).

 24. สมร หมายถึง [สะหฺมอน] น. นางงามซึ่งเป็นที่รัก. (ส. สฺมร ว่า กามเทพ).

 25. สุดา หมายถึง น. ลูกสาว. (ป., ส. สุตา); หญิงสาว.

 26. อนงค์ หมายถึง [อะนง] (วรรณ) น. ผู้ไม่มีตัวตน เป็นชื่อหนึ่งของกามเทพ. ส. อนงฺค ว่า ไม่มีตัวตน = ชื่อกามเทพ).

 27. อรทัย หมายถึง [ออระไท] น. หญิงสาว, สาวรุ่น, สาวงาม.

 28. อรไท หมายถึง [ออระไท] น. นางผู้เป็นใหญ่, นางผู้มีสกุล, (ใช้เรียกนางกษัตริย์), ใช้ว่า อ่อนไท้ ก็มี.

 29. อิตถี หมายถึง [อิดถี] น. หญิง. (ป.; ส. สฺตฺรี).

 30. เกศินี หมายถึง น. นางผู้มีผมงาม เช่น โฉมแก้วเกศินีนาฏ. (ม. คําหลวง ฉกษัตริย์). (ส.).

 31. เยาวลักษณ์ หมายถึง น. หญิงมีลักษณะสวย.

 32. เยาวเรศ หมายถึง น. นางกษัตริย์, หญิงสาวสวย.

 33. โฉมตรู หมายถึง น. รูปงาม, หญิงงาม.

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ ผู้หญิง คืออะไร?, คำในภาษาไทย ยุพิน กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง ผิวงาม ผู้ชาย ผู้เป็นใหญ่ เทวดาผู้หญิง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผู้หญิง"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"