คำไวพจน์

คำไวพจน์ ประชาชน

คำไวพจน์ ประชาชน คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ประชาชน ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกประชาชนได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า ประชาชน มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ประชาชน คืออะไร?

ประชาชน = ราษฎร / พลเมือง / ชาวประเทศ / สามัญชนทั่ว ๆ ไป / สามัญชน / ประชาชี / มหาชน / ประชาราษฎร์ / สาธารณชน

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ประชาชน

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. ประชาชี หมายถึง (ปาก) น. ประชาชน.

  2. พลเมือง หมายถึง [พนละ-] น. ประชาชน, ราษฎร, ชาวประเทศ.

  3. มหาชน หมายถึง น. คนจำนวนมาก, คนส่วนใหญ่, ชนจำนวนมาก เช่น มติมหาชน, ประชาชนทั่วไป, เรียกกฎหมายที่เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปว่า กฎหมายมหาชน. (ป., ส.).

  4. สาธารณชน หมายถึง น. ประชาชนทั่วไป.

  5. สามัญชน หมายถึง น. คนธรรมดาที่มิใช่เจ้า.

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ ประชาชน คืออะไร?, คำในภาษาไทย ราษฎร กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ประโยชน์ ปลา ปาก ปี ป่วย ป่า

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ประชาชน"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"