คำไวพจน์ น้ำหวาน

คำไวพจน์ น้ำหวาน คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า น้ำหวาน ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกน้ำหวานได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า น้ำหวาน มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ น้ำหวาน คืออะไร?

น้ำหวาน = น้ำผึ้ง / น้ำเกสรดอกไม้ / น้ำหวานในดอกไม้ / พรนลัท / นลัท / น้ำดอกไม้

คำที่มีความหมายคล้ายกับ น้ำหวาน

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. น้ำดอกไม้ หมายถึง น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทําด้วยแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งมัน ละลายกับนํ้าเชื่อมใส่ถ้วยตะไลนึ่ง เมื่อสุกหน้าจะบุ๋ม, ขนมชักหน้า ก็เรียก.

  2. น้ำผึ้ง หมายถึง น. นํ้าหวานมีลักษณะข้นที่แมลงผึ้งเก็บสะสมเอามาจากดอกไม้ต่าง ๆ.

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ น้ำหวาน คืออะไร?, คำในภาษาไทย น้ำผึ้ง กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อาหาร/เครื่องดื่ม

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ทะเล นก นกยูง นรก นอน นักปราชญ์ นางฟ้า นางอันเป็นที่รัก นางอุมา น่าฟัง น้ำ แม่น้ำ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "น้ำหวาน"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"