คำไวพจน์ นางฟ้า

คำไวพจน์ นางฟ้า คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า นางฟ้า ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกนางฟ้าได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

นางฟ้า หมายถึง นางในเทพนิยายที่ถือว่าอยู่บนสวรรค์

คำไวพจน์ของคำว่า นางฟ้า มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ นางฟ้า คืออะไร?

นางฟ้า = อัปสร / อัจฉรา / รัมภา / เทพธิดา / เทวี / เทวนารี / นางสวรรค์ / เทพธิดา / นางอัปสร

คำไวพจน์ นางฟ้า คือ นางฟ้า = อัปสร / อัจฉรา / รัมภา / เทพธิดา / เทวี / เทวนารี / นางสวรรค์ / เทพธิดา / นางอัปสร

นางฟ้า หมายถึง?

นางฟ้า ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. น. นางในเทพนิยายที่ถือว่าอยู่บนสวรรค์.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ นางฟ้า

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. รัมภา หมายถึง น. นางฟ้า; กล้วย. (ป., ส.).

  2. อัจฉรา หมายถึง [อัดฉะรา] น. นางฟ้า. (ป.; ส. อปฺสรสฺ).

  3. อัปสร หมายถึง [อับสอน] น. นางฟ้า. (ส. อปฺสรสฺ; ป. อจฺฉรา).

  4. เทพธิดา หมายถึง [เทบ-] น. นางฟ้า, เทวดาผู้หญิง. (ป. เทวธีตา).

  5. เทวี หมายถึง น. เทวดาผู้หญิง, นางพญา, นางกษัตริย์. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ นางฟ้า คืออะไร?, คำในภาษาไทย อัปสร ความหมาย นางในเทพนิยายที่ถือว่าอยู่บนสวรรค์

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

นก นกยูง นรก นอน นักปราชญ์ นางอันเป็นที่รัก นางอุมา น่าฟัง น้ำ น้ำหวาน เทวดา เทวดาหญิง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "นางฟ้า"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"