คำในภาษาไทย

ทะเล

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทะเล

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทะเล

Posted on by Admin

หมวดหมู่ คำไวพจน์ แม่น้ำ

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย ทะเล หมายถึง:

  1. น. ห้วงนํ้าเค็มที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่ แต่เล็กกว่ามหาสมุทร. ว. ที่อยู่หรือเกิดในทะเล เช่น สาหร่ายทะเล ปลิงทะเล แมงดาทะเล.

 ภาพประกอบ

  • ทะเล
  • ทะเล

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์: ทะเล, คำไวพจน์ ทะเล"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"