คำไวพจน์

คำไวพจน์ ชื่อ

คำไวพจน์ ชื่อ คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ชื่อ ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกชื่อได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า ชื่อ มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ชื่อ คืออะไร?

ชื่อ = นาม / สมญานาม / ชื่อตั้ง / สรรพนาม / ชื่อตัว / ทินนาม / นามกร / สมญา / นามแฝง / ชื่อรอง / นามไธย / ชื่อย่อ / ราชทินนาม / นามสมญา

ชื่อ หมายถึง?

ชื่อ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

 1. น. คําที่ตั้งขึ้นสําหรับเรียกคน สัตว์ สถานที่ และสิ่งของโดยทั่ว ๆ ไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ชื่อ

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. ชื่อตัว หมายถึง น. ชื่อที่ตั้งให้แก่เด็กตั้งแต่เกิด, ชื่อที่ปรากฏในทะเบียนสํามะโนครัว, ชื่อจริง; (กฎ) ชื่อประจําบุคคล.

 2. ชื่อย่อ หมายถึง น. ชื่อที่ย่อมาจากชื่อเต็ม.

 3. ชื่อรอง หมายถึง (กฎ) น. ชื่อประกอบถัดจากชื่อตัว.

 4. นามกร หมายถึง [นามมะกอน] (แบบ) น. ชื่อ, นาม.

 5. นามสมญา หมายถึง [นามสมยา] น. สมญา.

 6. นามแฝง หมายถึง น. ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อพรางหรือแทนชื่อจริง.

 7. นามไธย หมายถึง [นามมะไท] น. ชื่อตั้ง, ทินนาม (เช่นนามบรรดาศักดิ์). (ป. นามเธยฺย).

 8. ราชทินนาม หมายถึง [ราดชะทินนะนาม] น. ชื่อบรรดาศักดิ์หรือสมณศักดิ์ชั้นสัญญาบัตรที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทาน.

 9. สมญา หมายถึง [สมยา] น. ชื่อที่ตั้งให้ กร่อนมาจากคำว่า สมัญญา.

 10. สมญานาม หมายถึง [สมยานาม] น. สมญา.

 11. สรรพนาม หมายถึง (ไว) น. คําที่ใช้แทนชื่อ นาม หรือข้อความที่กล่าวมาแล้ว เพื่อไม่ต้องกล่าวชื่อ นาม หรือข้อความนั้นซ้ำอีก เช่น ฉัน เขา เรา ท่าน.

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ ชื่อ คืออะไร?, คำในภาษาไทย นาม

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ชนะ ชรา ชีวิต ชื่นชม ช้าง


 แท็ก นาม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ชื่อ"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"