คำไวพจน์ ชื่นชม

คำไวพจน์ ชื่นชม คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ชื่นชม ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกชื่นชมได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า ชื่นชม มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ชื่นชม คืออะไร?

ชื่นชม = พิสมัย / รื่นรมย์ / หฤษฎ์ / ลลิต / ปีติยินดี / หฤหรรษ์ / ดุษฎี / ชื่นชมยินดี / ชมชัว / ชัวชม / หื่นหรรษ์

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ชื่นชม

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. ชมชัว หมายถึง ก. ชื่นชม, รื่นรมย์, เช่น สองฟากนํ้าพลชมชัว. (สมุทรโฆษ), ชัวชม ก็ว่า.

  2. ชัวชม หมายถึง ก. ชื่นชม, รื่นรมย์, ชมชัว ก็ว่า.

  3. ดุษฎี หมายถึง [ดุดสะดี] น. ความยินดี, ความชื่นชม. (ส.).

  4. พิสมัย หมายถึง [พิดสะไหฺม] น. ความรัก, ความปลื้มใจ, ความชื่นชม. ก. รักใคร่หลงใหล เช่น ฉันไม่เห็นจะพิสมัยเธอเลย. ว. ควรชม. (ส. วิสฺมย; ป. วิมฺหย ว่า ความแปลกใจ).

  5. รื่นรมย์ หมายถึง ว. สบายใจ, บันเทิง, เช่น สวนสาธารณะปลูกต้นไม้ไว้สวยงามน่ารื่นรมย์.

  6. ลลิต หมายถึง [ละ-] ว. น่ารัก, น่าเอ็นดู, น่าชื่นชม, สวย, งาม, ละมุนละม่อม. (ส.).

  7. หฤษฎ์ หมายถึง [หะริด] ว. น่าชื่นชม, ยินดี; สนุก, สบาย, ดีใจ. (ส. หฺฤษฺฏ; ป. หฏฺ).

  8. หฤหรรษ์ หมายถึง [หะรึหัน] ว. ยินดี, ชื่นชม, ร่าเริง.

  9. หื่นหรรษ์ หมายถึง [-หัน] (กลอน) ก. เหิมใจ, ยินดี, ร่าเริง, ชื่นชม.

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ ชื่นชม คืออะไร?, คำในภาษาไทย พิสมัย กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

งาม ชนะ ชรา ชีวิต ชื่อ ช้าง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ชื่นชม"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"