คำไวพจน์ ชีวิต

คำไวพจน์ ชีวิต คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ชีวิต ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกชีวิตได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า ชีวิต มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ชีวิต คืออะไร?

ชีวิต = ลมหายใจ / เกิด / วิถีชีวิต / ชีวา / ชีวัน / ความเป็นอยู่ / ชีวี / ร่วมชีวิต / ความเป็น / ไว้ชีวิต

ชีวิต หมายถึง?

ชีวิต ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. น. ความเป็นอยู่, ตรงข้ามกับ ความตาย. (ป., ส.).

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ชีวิต

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. ชีวัน หมายถึง (กลอน) น.ชีวิต, สิ่งที่มีชีวิต.

  2. ร่วมชีวิต หมายถึง ก. อยู่กินกันฉันผัวเมีย.

  3. ลมหายใจ หมายถึง น. ลมที่ปอดสูบเข้าออกทางจมูกหรือทางปาก.

  4. วิถีชีวิต หมายถึง น. ทางดำเนินชีวิต เช่น วิถีชีวิตชาวบ้าน.

  5. เกิด หมายถึง ก. เป็นขึ้น, มีขึ้น, กําเนิด; มีขึ้นเป็นขึ้นโดยกะทันหัน เช่น เกิดตายไปเสียก่อนที่จะได้รับมรดก เกิดฝนตกลงมา.

  6. ไว้ชีวิต หมายถึง ก. ให้มีชีวิตอยู่ต่อไป, ปล่อยให้รอดชีวิต, เช่น ราชสีห์ไว้ชีวิตหนู.

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ ชีวิต คืออะไร?, คำในภาษาไทย ลมหายใจ

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ชนะ ชรา ชื่นชม ชื่อ ช้าง อาหาร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ชีวิต"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"