คำไวพจน์

คำในภาษาไทย

งดงาม

หมวดหมู่ คำไวพจน์ งดงาม

ประเภทของคำ คำวิเศษณ์

ความหมาย สวย, ดี, งาม

Posted on by Admin

หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม

ประเภทของคำ คำวิเศษณ์

ความหมาย ลักษณะที่เห็นแล้วชวนให้ชื่นชมหรือพึงใจ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์: งดงาม, คำไวพจน์ งดงาม, คำในภาษาไทย งดงาม หมวดหมู่ คำไวพจน์ งดงาม ประเภทของคำ คำวิเศษณ์ ความหมาย สวย, ดี, งาม หมวด คำไวพจน์ งดงาม
  • คำไวพจน์: งดงาม, คำไวพจน์ งดงาม, คำในภาษาไทย งดงาม หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม ประเภทของคำ คำวิเศษณ์ ความหมาย ลักษณะที่เห็นแล้วชวนให้ชื่นชมหรือพึงใจ หมวด คำไวพจน์ งาม

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "งดงาม"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"