คำไวพจน์

คำไวพจน์ งดงาม

คำไวพจน์ งดงาม คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า งดงาม ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกงดงามได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

งดงาม หมายถึง สวย, ดี, งาม

คำไวพจน์ของคำว่า งดงาม มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ งดงาม คืออะไร?

งดงาม = สวย / งาม / สุทัศน์ / จิตร / จิตร- / มล่าวเมลา / พริ้ง / วิภา / อภิราม / รจิต / แสล้ม / กะก่อง / แฉล้ม / รังรอง / รงรอง / แชล่ม / สุทรรศน์ / หาริ / รังเรข / งานดี

งดงาม หมายถึง?

งดงาม ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

 1. ว. สวย, ดี, งาม.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ งดงาม

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. กะก่อง หมายถึง (กลอน) ว. งดงาม เช่น คางเพลาคือกลวิมลกัณ- ฐกะก่องคือแสงสรวล. (สมุทรโฆษ).

 2. งาม หมายถึง ว. ลักษณะที่เห็นแล้วชวนให้ชื่นชมหรือพึงใจ เช่น มารยาทงาม รูปงาม; มีลักษณะสมบูรณ์ดี เช่น ต้นไม้งาม ปีนี้ฝนงาม; ดี, มาก, มีลักษณะที่เป็นไปตามต้องการ, เช่น กําไรงาม ธนาคารนี้จ่ายดอกเบี้ยงาม.

 3. จิตร หมายถึง [จิด] (โบ) น. จิต, ใจ.

 4. พริ้ง หมายถึง [พฺริ้ง] ว. งามงอน, สะสวยมาก, ชอบแต่งตัวให้งดงามและทันสมัยอยู่เสมอ, เช่น สวยพริ้ง แต่งตัวงามพริ้ง.

 5. มล่าวเมลา หมายถึง [มะล่าวมะเลา] (กลอน) ว. งดงาม, สวย.

 6. รงรอง หมายถึง ว. สดใส, งดงาม, รุ่งเรือง, รังรอง ก็ใช้.

 7. รจิต หมายถึง [ระจิด] ก. ตกแต่ง, ประดับ, เรียบเรียง. ว. งดงาม. (ป., ส.).

 8. รังรอง หมายถึง ว. สุกใส, งดงาม, รุ่งเรือง, รงรอง ก็ว่า.

 9. รังเรข หมายถึง [-เรก] ว. มีลวดลาย, งดงาม.

 10. วิภา หมายถึง น. รัศมี, แสงสว่าง, ความแจ่มแจ้ง, ความสุกใส, ความงดงาม. (ป., ส.).

 11. สวย หมายถึง ว. งามน่าพึงพอใจ, มักใช้เข้าคู่กับคํา งาม เป็น สวยงาม, ในบทกลอนใช้ว่า ส้วย ก็มี; ไม่เปียก (ใช้แก่ข้าวสุก) เช่น หุงข้าวสวยดี ไม่ดิบ ไม่แฉะ.

 12. หาริ หมายถึง ว. งดงาม, น่าดู, น่ารัก. (ป., ส.).

 13. อภิราม หมายถึง ว. น่ายินดียิ่ง, เป็นที่พอใจยิ่ง, งดงามยิ่ง. (ป., ส.).

 14. แฉล้ม หมายถึง [ฉะแล่ม] ว. สวย, งดงาม, แช่มช้อย, แชล่ม หรือ แสล้ม ก็ใช้.

 15. แชล่ม หมายถึง [ชะแล่ม] ว. สวย, งดงาม, แช่มช้อย, แฉล้ม หรือ แสล้ม ก็ใช้.

 16. แสล้ม หมายถึง [สะแล่ม] ว. สวย, งดงาม, แช่มช้อย, แฉล้ม หรือ แชล่ม ก็ใช้.

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ งดงาม คืออะไร?, คำในภาษาไทย สวย ประเภทของคำ คำวิเศษณ์ ความหมาย สวย, ดี, งาม หมวด คำวิเศษณ์, คำไวพจน์ งดงาม

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

งาม งู

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "งดงาม"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"