คำในภาษาไทย

คิดถึง

หมวดหมู่ คำไวพจน์ คิดถึง

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

ประเภทของคำ คำกริยา

ความหมาย นึกถึงด้วยใจผูกพัน

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย คิดถึง หมายถึง:

  1. ก. นึกถึง, นึกถึงด้วยใจผูกพัน.

 ภาพประกอบ

  • คิดถึง

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์: คิดถึง, คำไวพจน์ คิดถึง"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"