คำไวพจน์ คิดถึง

คำไวพจน์ คิดถึง คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า คิดถึง ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกคิดถึงได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คิดถึง หมายถึง นึกถึงด้วยใจผูกพัน

คำไวพจน์ของคำว่า คิดถึง มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ คิดถึง คืออะไร?

คิดถึง = คิด / ระลึก / ถวิล / นึก / นึกถึง / รำลึก / คิดคำนึง / จดจ่อ / รำพึง

คิดถึง หมายถึง?

คิดถึง ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. ก. นึกถึง, นึกถึงด้วยใจผูกพัน.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ คิดถึง

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. คิด หมายถึง ก. ทําให้ปรากฏเป็นรูปหรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ; ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, เช่น เรื่องนี้ยากยังคิดไม่ออก; คาดคะเน เช่น คิดว่าเย็นนี้ฝนอาจจะตก; คํานวณ เช่น คิดเลขในใจ; มุ่ง, จงใจ, ตั้งใจ, เช่น อย่าคิดร้ายเขาเลย; นึก เช่น คิดละอาย.

  2. จดจ่อ หมายถึง ก. มีใจฝักใฝ่ผูกพันอยู่.

  3. ถวิล หมายถึง [ถะหฺวิน] ก. คิด, คิดถึง.

  4. นึก หมายถึง ก. คิด เช่น นึกถึงความหลัง นึกถึงอนาคต นึกไม่ถึง, คิดขึ้นมาในฉับพลัน เช่น นึกขึ้นมาได้.

  5. นึกถึง หมายถึง ก. ระลึกถึง.

  6. ระลึก หมายถึง ก. คิดถึงหรือนึกถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตได้ เช่น ระลึกถึงความหลัง, รำลึก ก็ว่า.

  7. รำพึง หมายถึง ก. คิดถึง, คิดคำนึงอยู่ในใจ, เช่น เขารำพึงถึงความหลังด้วยความเศร้าใจ. น. ชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้ง ๒ ประสานยกขึ้นประทับที่พระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย เป็นกิริยารำพึง.

  8. รำลึก หมายถึง ก. ระลึก.

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ คิดถึง คืออะไร?, คำในภาษาไทย คิด กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก ประเภทของคำ คำกริยา ความหมาย นึกถึงด้วยใจผูกพัน หมวด คำกริยา, คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

คติ คน ครุฑ ครู ควัน ความคิด ความรู้ ควาย คำพูด คิด คือ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คิดถึง"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"