คำไวพจน์ ควาย

คำไวพจน์ ควาย คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ควาย ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกควายได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

ควาย หมายถึง สัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดหนึ่ง

คำไวพจน์ของคำว่า ควาย มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ควาย คืออะไร?

ควาย = มหิงสา / กระบือ / กาสร / มหิงส์ / ลุลาย / มหิษ / ทุย

ควาย อ่านว่า?

ควาย อ่านว่า /คฺวาย/

ควาย หมายถึง?

ควาย ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [คฺวาย] น. ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิด Bubalus bubalis ในวงศ์ Bovidae เป็นสัตว์กีบคู่ รูปร่างใหญ่ สีดําหรือเทา เขาโค้งยาว ที่ใต้คางและหน้าอกมีขนขาวเป็นรูปง่าม; (ปาก) โดยปริยายมักหมายความว่า คนโง่ คนเซ่อ หรือคนตัวใหญ่ แต่ไม่ฉลาด.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ควาย

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. กระบือ หมายถึง น. ควาย (มักใช้เป็นทางการ) เช่น รูปพรรณโคกระบือ. (ข. กรฺบี; มลายู เกรฺเบา).

  2. กาสร หมายถึง [-สอน] (แบบ) น. ควาย. (ส.).

  3. ทุย หมายถึง ว. กลมรีอย่างผลมะตูม; เรียกผลมะพร้าวที่เจริญเติบโตตามปรกติจนเปลือกแห้ง รูปรี ๆ กะลาลีบ นํ้าหนักเบาเพราะไม่มีเนื้อและนํ้า ว่า มะพร้าวทุย นิยมตัดครึ่งท่อนเพื่อทํากราดวงถูบ้านเป็นต้น; เป็นคําเรียกควายที่มีเขาสั้นหรือหงิกว่า ควายทุย.

  4. มหิงส์ หมายถึง น. ควาย. (ป. มหึส; ส. มหิษ).

  5. มหิษ หมายถึง น. ควาย. (ส.; ป. มหิส, มหีส, มหึส).

  6. ลุลาย หมายถึง (แบบ) น. ควาย. (ป., ส.).

แนะนำคำนี้โดย golf

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ ควาย คืออะไร?, คำในภาษาไทย มหิงสา กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์ ประเภทของคำ คำนาม ความหมาย สัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดหนึ่ง หมวด คำนาม, คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์, คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์เลี้ยง

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

คติ คน ครุฑ ครู ควัน ความคิด ความรู้ คำพูด คิด คิดถึง คือ วัว

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ควาย"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"