คำไวพจน์ ความคิด

คำไวพจน์ ความคิด คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ความคิด ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกความคิดได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

ความคิด หมายถึง สิ่งที่นึกรู้ขึ้นในใจ

คำไวพจน์ของคำว่า ความคิด มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ความคิด คืออะไร?

ความคิด = จินดา / มโนคติ / แนวคิด / ตรรกะ / ความอ่าน / ตักกะ / ตรรก / ตรรก- / มโนกรรม

ความคิด หมายถึง?

ความคิด ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. น. สิ่งที่นึกรู้ขึ้นในใจ; ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในใจ ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ต่อไป เช่น เครื่องบินเกิดขึ้นได้เพราะความคิดของมนุษย์; สติปัญญาที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างถูกต้องและสมควร เช่น คนทำลายของสาธารณะเป็นพวกไม่มีความคิด.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ความคิด

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. จินดา หมายถึง น. ความคิด, ความนึก; แก้วมีค่า เช่น ทับทรวงดวงกุดั่นจินดาแดง. (อิเหนา).

  2. ตักกะ หมายถึง (แบบ) น. ตรรก, ความตรึก, ความคิด. (ป. ตกฺก).

  3. มโนกรรม หมายถึง น. การกระทำทางใจ, การคิด, ความคิด. (ป. มโนกมฺม).

  4. มโนคติ หมายถึง น. ความคิด. (ส.).

  5. แนวคิด หมายถึง น. ความคิดที่มีแนวทางปฏิบัติ เช่น แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา.

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ ความคิด คืออะไร?, คำในภาษาไทย จินดา ประเภทของคำ คำนาม ความหมาย สิ่งที่นึกรู้ขึ้นในใจ หมวด คำนาม, คำไวพจน์ ความคิด

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

คติ คน ครุฑ ครู ควัน ความรู้ ควาย คำพูด คิด คิดถึง คือ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ความคิด"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"