คำไวพจน์ ครุฑ

คำไวพจน์ ครุฑ คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ครุฑ ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกครุฑได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

ครุฑ หมายถึง พญานกในเทพนิยาย

คำไวพจน์ของคำว่า ครุฑ มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ครุฑ คืออะไร?

ครุฑ = กาศยป / ปันนคนาสน์ / สุวรรณกาย / ไวนเตยะ / วิษณุรถ / นาคานตกะ / สุบรรณ / ขเดศวร / ขนบคาศน์ / เวนไตย / นาคานดก / สิตามัน / วัชรชิต / เศวตโรหิต / รักตปักษ์ / ตรัสวิน / กามจาริน / จิราท / นาคนาศนะ / สุเรนทรชิต / ครุฑมาน / ครุฬ / คคเนศวร / ขเคศวร / อมฤตาหรณ์ / กามายุส / รสายนะ / สรรปาราติ / กาศยปิ / สุธาหรณ์

ครุฑ อ่านว่า?

ครุฑ อ่านว่า /คฺรุด/

ครุฑ หมายถึง?

ครุฑ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

 1. [คฺรุด] น. พญานกในเทพนิยาย เป็นพาหนะของพระนารายณ์, ใช้เป็นตราแผ่นดินและเครื่องหมายทางราชการ. (ส.; ป. ครุฬ).

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ครุฑ

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. กามจาริน หมายถึง ครุฑ, ผู้ไปตามอำเภอใจ

 2. กามายุส หมายถึง ครุฑ, ผู้ที่อยู่อย่างสบาย

 3. กาศยป หมายถึง ครุฑ, บุตรของฤษี กัศยป และ นางวินตา

 4. กาศยปิ หมายถึง ครุฑ, บุตรของฤษี กัศยป และ นางวินตา

 5. ขเคศวร หมายถึง ครุฑ, ผู้เป็นใหญ่แห่งนก

 6. คคเนศวร หมายถึง ครุฑ, เจ้าแห่งฟ้า, เจ้าแห่งอากาศ

 7. ครุฑมาน หมายถึง ครุฑ, เจ้าแห่งนก

 8. จิราท หมายถึง ครุฑ, ผู้กินนาค

 9. ตรัสวิน หมายถึง ครุฑ, ผู้เคลื่อนที่เร็ว

 10. นาคนาศนะ หมายถึง ครุฑ, ผู้เป็นศัตรูแห่งนาค

 11. นาคานดก หมายถึง ครุฑ, ผู้เป็นศัตรูแห่งนาค

 12. นาคานตกะ หมายถึง ครุฑ, ผู้เป็นศัตรูแห่งนาค

 13. รสายนะ หมายถึง ครุฑ, ผู้ว่องไวดุจปรอท

 14. รักตปักษ์ หมายถึง ครุฑ, ผู้มีปีกสีแดง

 15. วัชรชิต หมายถึง ครุฑ, ผู้พิชิตสายฟ้า

 16. วิษณุรถ หมายถึง ครุฑ, เป็นพาหนะของพระวิษณุ

 17. สรรปาราติ หมายถึง ครุฑ, ศัตรูแห่งงู

 18. สิตามัน หมายถึง ครุฑ, ผู้มีหน้าสีขาว

 19. สุธาหรณ์ หมายถึง ครุฑ, ผู้ลักน้ำอมฤต

 20. สุบรรณ หมายถึง [-บัน] น. ครุฑ. (ส. สุปรฺณ; ป. สุปณฺณ).

 21. สุวรรณกาย หมายถึง ครุฑ, ผู้มีกายสีทอง

 22. สุเรนทรชิต หมายถึง ครุฑ, ผู้ชนะพระอินทร์

 23. อมฤตาหรณ์ หมายถึง ครุฑ, ผู้ลักน้ำอมฤต

 24. เวนไตย หมายถึง น. ครุฑ. (ป. เวนเตยฺย; ส. ไวนเตย).

 25. เศวตโรหิต หมายถึง ครุฑ, ผู้มีสีขาวและแดง

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ ครุฑ คืออะไร?, คำในภาษาไทย กาศยป กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม วรรณคดี/เทพนิยาย ประเภทของคำ คำนาม ความหมาย พญานกในเทพนิยาย หมวด คำนาม, คำไวพจน์กลุ่ม วรรณคดี/เทพนิยาย

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

คติ คน ครู ควัน ความคิด ความรู้ ควาย คำพูด คิด คิดถึง คือ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ครุฑ"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"