คำไวพจน์ ขอโทษ

คำไวพจน์ ขอโทษ คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า ขอโทษ ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกขอโทษได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

ขอโทษ หมายถึง มีกําลังมาก, ลํ่าสัน, มั่นคง, คงทน

คำไวพจน์ของคำว่า ขอโทษ มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ ขอโทษ คืออะไร?

ขอโทษ = กษมา / อภัย / ยกโทษ / ขอขมา / ษมา / ขอโทษขอโพย / กฺษมา / ขออภัย / มินตา / ขอประทานโทษ / กล่าวคำขอโทษ / ขอษมา / ขมา

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ขอโทษ

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. กษมา หมายถึง [กะสะ-] (แบบ) น. ความอดกลั้น, ความอดโทษ, เช่น พระกษมาเสมอหล้า สี่แดน. (ยวนพ่าย). ก. กล่าวคําขอโทษ, โดยมากใช้ว่า ษมา. (ส. กฺษมา; ป. ขมา).

  2. ขมา หมายถึง [ขะมา] ก. กล่าวคําขอโทษ เช่น ไปขมาศพ. น. การยกโทษให้เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยอมรับผิด เช่น ขอขมา, ษมา ก็ใช้. (ป.; ส. กฺษมา).

  3. ขอขมา หมายถึง ก. ขอให้ยกโทษให้เมื่อตัวเองรู้สึกผิด, ขอษมา ก็ใช้.

  4. ขอษมา หมายถึง ก. ขอขมา.

  5. ขออภัย หมายถึง ก. ขอให้ยกเว้นโทษ, ขออย่าได้ถือโทษ.

  6. มินตา หมายถึง ก. ขอโทษ. (ช.).

  7. ษมา หมายถึง [สะมา] ก. กล่าวคําขอโทษ. น. การยกโทษให้เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยอมรับผิด, ขมา ก็ว่า. (ส. กษมา; ป. ขมา).

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ ขอโทษ คืออะไร?, คำในภาษาไทย กษมา ประเภทของคำ คำวิเศษณ์ ความหมาย มีกําลังมาก, ลํ่าสัน, มั่นคง, คงทน หมวด คำวิเศษณ์, คำไวพจน์ ขอโทษ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ขอโทษ"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"