คำไวพจน์ กุหลาบ

คำไวพจน์ กุหลาบ คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า กุหลาบ ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกกุหลาบได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

กุหลาบ หมายถึง ดอกไม้ชนิดหนึ่ง

คำไวพจน์ของคำว่า กุหลาบ มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ กุหลาบ คืออะไร?

กุหลาบ = นวาระ / บุหงา / ยี่สุ่น / มาวาร / มะวาร

กุหลาบ อ่านว่า?

กุหลาบ อ่านว่า /กุ-หฺลาบ/

กุหลาบ หมายถึง?

กุหลาบ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [-หฺลาบ] น. (๑) ชื่อไม้พุ่มในสกุล Rosa วงศ์ Rosaceae ต้นตรงหรือทอดเลื้อย ลําต้นและกิ่งมีหนาม ขอบใบจัก ดอกสีต่าง ๆ กลิ่นหอม มีมากชนิดและมากพันธุ์ เรียกชื่อต่าง ๆ กัน ดอกของกุหลาบบางชนิด เช่น กุหลาบมอญ หรือ ยี่สุ่น (R. damascena Mill) ใช้กลั่นนํ้าหอม. (๒) ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กในสกุล Rhododendron วงศ์ Ericaceae ขึ้นตามป่าเขาในระดับสูง เช่น กุหลาบแดง (R. simsii Planch.) กุหลาบขาว (R. ludwigianum Hoss.).

คำที่มีความหมายคล้ายกับ กุหลาบ

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. นวาระ หมายถึง [นะวาระ] น. กุหลาบ. (ช.).

  2. บุหงา หมายถึง [-หฺงา] น. ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ มีมะลิ กระดังงา กุหลาบ เป็นต้น ที่ปรุงด้วยเครื่องหอมแล้วบรรจุในถุงผ้าโปร่งเล็ก ๆ ทําเป็นรูปร่างต่าง ๆ. (ตัดมาจาก บุหงารําไป).

  3. ยี่สุ่น หมายถึง ดู กุหลาบ (๑).

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ กุหลาบ คืออะไร?, คำในภาษาไทย นวาระ กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ดอกไม้ ประเภทของคำ คำนาม ความหมาย ดอกไม้ชนิดหนึ่ง หมวด คำนาม, คำไวพจน์กลุ่ม ดอกไม้

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

กตัญญู กระจก กระต่าย กลางคืน กลิ่น กล้อง กวาง กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กุหลาบ"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"