คำไวพจน์

คำไวพจน์ กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง

คำไวพจน์ กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิงได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง หมายถึง เจ้านายที่เป็นผู้หญิง

คำไวพจน์ของคำว่า กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง คืออะไร?

กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง = ราชินี / พระราชินี / นางผู้เป็นใหญ่ / ราชญี / นฤปัตนี / นางพญา / กษัตรีย์ / เยาวเรศ / เทพิน / ยุพเรศ / เจ้าฟ้า / กษัตรี / พระนาง

คำที่มีความหมายคล้ายกับ กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. กษัตรี หมายถึง [กะสัดตฺรี] (กลอน) น. กษัตริย์ผู้หญิง เช่น สมเด็จพระแก้วกษัตรี. (ม. คําหลวง ทานกัณฑ์); เจ้าผู้หญิง เช่น สองกษัตรีเจ้าหล้า แกล้วกว่าแกล้วใจกล้า กว่ากล้ากลัวอาย. (ลอ); สตรี เช่น จักเสื่อมสวัสดิ์กษัตรี. (กฤษณา).

 2. กษัตรีย์ หมายถึง [กะสัดตฺรี] (กลอน) น. กษัตริย์ เช่น พินทุทัตกษัตรีย์. (สมุทรโฆษ); เจ้าผู้หญิง เช่น อันว่าพระมหาสัตว์แลกษัตรีย์. (ม. คําหลวง วนปเวสน์).

 3. นฤปัตนี หมายถึง [-ปัดตะนี] น. พระราชินี. (ส.).

 4. นางพญา หมายถึง น. พระราชินี, นางผู้เป็นใหญ่.

 5. พระนาง หมายถึง น. พระธิดาหรือพระมเหสีของพระมหากษัตริย์.

 6. ยุพเรศ หมายถึง (กลอน) น. นางกษัตริย์, หญิงสาวสวย.

 7. ราชญี หมายถึง [ราดยี] (แบบ) น. ราชินี. (ส.).

 8. ราชินี หมายถึง น. พระมเหสี, ใช้ว่า ราชญี ก็ได้. (ป.).

 9. เจ้าฟ้า หมายถึง น. สกุลยศสำหรับพระราชโอรสหรือพระราชธิดาซึ่งพระมารดาเป็นพระราชธิดาหรือพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์; เรียกเจ้าผู้ครองแคว้นไทยถิ่นอื่น เช่น เจ้าฟ้าเชียงตุง.

 10. เทพิน หมายถึง (กลอน) น. นางกษัตริย์. (ส.).

 11. เยาวเรศ หมายถึง น. นางกษัตริย์, หญิงสาวสวย.

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง คืออะไร?, คำในภาษาไทย ราชินี กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา ประเภทของคำ คำนาม ความหมาย เจ้านายที่เป็นผู้หญิง หมวด คำนาม, คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

กตัญญู กระจก กระต่าย กลางคืน กลิ่น กล้อง กวาง กุหลาบ ผู้หญิง พระเจ้าแผ่นดิน เทวดาผู้หญิง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"