คำไวพจน์

คำไวพจน์ กลางคืน

คำไวพจน์ กลางคืน คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า กลางคืน ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกกลางคืนได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

คำไวพจน์ของคำว่า กลางคืน มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ กลางคืน คืออะไร?

กลางคืน = คืน / ย่ำค่ำ / อันธิกา / รัตติกาล / ราตรี / ค่ำคืน / นิศา / มะลำ / มาลำ / รัชนี / กลางค่ำ / มืดค่ำ / นักตะ / รัต- / รัต / รชนี / รชนิ / รัตติ

กลางคืน หมายถึง?

กลางคืน ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

 1. น. ระยะเวลาตั้งแต่ยํ่าคํ่าถึงยํ่ารุ่ง, (กฎ) เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกกับพระอาทิตย์ขึ้น.

คำที่มีความหมายคล้ายกับ กลางคืน

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

 1. กลางค่ำ หมายถึง (โบ; กลอน) น. เวลากลางคืน, ใช้เข้าคู่กับคํา กลางคืน เป็น กลางคํ่ากลางคืน. (ดู คํ่า).

 2. คืน หมายถึง น. ระยะเวลาตั้งแต่ยํ่าคํ่าถึงยํ่ารุ่ง, เวลากลางคืน.

 3. ค่ำคืน หมายถึง น. กลางคืน.

 4. นักตะ หมายถึง (แบบ) น. กลางคืน. (ส.).

 5. นิศา หมายถึง (แบบ) น. กลางคืน. (ส.).

 6. มืดค่ำ หมายถึง น. เวลาพลบคํ่าขมุกขมัว เช่น มืดค่ำแล้วเข้าบ้านเสียที.

 7. รัชนี หมายถึง [รัดชะ-] น. กลางคืน, เวลามืด. (ป., ส. รชนี).

 8. รัต หมายถึง ก. ยินดี, ชอบใจ, มักใช้ประกอบท้ายสมาส เช่น วันรัต = ผู้ยินดีในป่า. (ป., ส. รต).

 9. รัตติ หมายถึง น. กลางคืน. (ป.; ส. ราตฺริ).

 10. รัตติกาล หมายถึง น. เวลากลางคืน. (ป.).

 11. ราตรี หมายถึง [-ตฺรี] น. กลางคืน, เวลามืดคํ่า. (ส. ราตฺริ; ป. รตฺติ).

 12. อันธิกา หมายถึง น. กลางคืน, เวลาคํ่า. (ส.).

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ กลางคืน คืออะไร?, คำในภาษาไทย คืน กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม กาล/เวลา หมวด คำไวพจน์กลุ่ม กาล/เวลา

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

กตัญญู กระจก กระต่าย กลิ่น กล้อง กวาง กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง กุหลาบ เวลา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กลางคืน"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"