คำไวพจน์

คำไวพจน์ กตัญญู

คำไวพจน์ กตัญญู คือคำที่มีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับคำว่า กตัญญู ใช้ในบทประพันธ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาพย์ โคลง กลอน หรือแม้แต่ร้อยแก้ว เราสามารถใช้คำเหล่านี้ในการเรียกกตัญญูได้ทั้งสิ้น ตามแต่ความประสงค์ของเรา เช่น ให้คำคล้องจองกัน หรือได้คำที่สละสลวยเป็นเสน่ห์ของภาษาไทย โดยที่ยังคงความหมายดั่งเดิมตามบริบทของการใช้คำ

กตัญญู หมายถึง รู้คุณ

คำไวพจน์ของคำว่า กตัญญู มีหลายคำ แต่ละคำมีความหมายที่สามารถทดแทนกันได้ แต่ก็อาจจะความหมายแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้การใช้งานต้องดูที่บริบทประกอบด้วยเพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามบริบทที่ต้องการ

คำไวพจน์ กตัญญู คืออะไร?

กตัญญู = กตัญญูกตเวที / กตัญญุตา / กตเวที

กตัญญู อ่านว่า?

กตัญญู อ่านว่า /กะ-ตัน-ยู/

กตัญญู หมายถึง?

กตัญญู ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [กะตัน-] น. (ผู้) รู้อุปการะที่ท่านทําให้, (ผู้) รู้คุณท่าน, เป็นคําคู่กันกับ กตเวที. [ป. กต ว่า (อุปการคุณ) ที่ท่านทําแล้ว + ญู ว่า ผู้รู้].

คำที่มีความหมายคล้ายกับ กตัญญู

มีความหมายในพจนานุกรมไทย ดังนี้

  1. กตัญญุตา หมายถึง [กะตัน-] น. ความกตัญญู, ความเป็นผู้รู้อุปการคุณที่ท่านทำให้, ความเป็นผู้รู้คุณท่าน. (ป.).

  2. กตเวที หมายถึง [กะตะ-] ว. (ผู้) ประกาศคุณท่าน, (ผู้) สนองคุณท่าน, เป็นคําคู่กันกับ กตัญญู. [ป. กต ว่า (อุปการคุณ) ที่ท่านทําแล้ว + เวที ว่า ผู้ให้รู้, ผู้ประกาศ].

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ กตัญญู คืออะไร?, คำในภาษาไทย กตัญญูกตเวที ประเภทของคำ คำนาม ความหมาย รู้คุณ หมวด คำนาม, คำไวพจน์ กตัญญู

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

กระจก กระต่าย กลางคืน กลิ่น กล้อง กวาง กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง กุหลาบ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กตัญญู"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"