คำในภาษาไทย

ผู้ชาย

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย ผู้ชาย หมายถึง:

  1. น. ชาย.

EN-TH Dictionary ผู้ชาย ภาษาอังกฤษคือ:

  1. male

  2. bloke

  3. fridge and freezer

  4. geezer

  5. fridge freezer

  6. andro-

  7. andr-

  8. womanize

ภาพประกอบ

  • ผู้ชาย

คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"