คำในภาษาไทย

ทะเล

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย ทะเล หมายถึง:

  1. น. ห้วงนํ้าเค็มที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่ แต่เล็กกว่ามหาสมุทร. ว. ที่อยู่หรือเกิดในทะเล เช่น สาหร่ายทะเล ปลิงทะเล แมงดาทะเล.

ภาพประกอบ "ทะเล"

  • ทะเล
  • ทะเล

คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"