คำในภาษาไทย

ความรู้

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ความรู้

กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม การศึกษา

ประเภทของคำ คำนาม

ความหมาย สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย ความรู้ หมายถึง:

  1. น. สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ; ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์; สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ; องค์วิชาในแต่ละสาขา เช่น ความรู้เรื่องเมืองไทย ความรู้เรื่องสุขภาพ.

ภาพประกอบ "ความรู้"

  • ความรู้

คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำไวพจน์"